Дата / Час


понеделник 31 август 2015 - 07:19:41
изглед за печат
В Областна администрация се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Търговище. То беше председателствано от областният управител Светлин Бонев, а участие в него взеха представители на общините Търговище, Омуртаг и Антоново и членове на Асоциацията.

На заседанието беше прието предложението за приемане на решение за препоръчителния размер от 12 500 лева вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Търговище за 2016 г. Областният управител обясни, че с така взетото решение, вноските на общините - членове на Асоциацията, формиращи проектобюджета й за 2016 г., съобразно процентното съотношение на гласовете им в Общото събрание, придобиват следните стойности - за Община Търговище - 15 567.86 лв., за община Омуртаг вноската е в размер на 5 942.86 лв., за община Антоново – 1 703.57 лв.

Губернаторът информира присъстващите, че през изминалия период/ от началото на 2015 г. до края на месец август/ са извършени дейности, свързани с организационното укрепване на Асоциацията, приемане на първия целогодишен бюджет, синхронизиране на работата и изпълнение на указанията на МРРБ, материално-техническото осигуряване на Асоциацията, подготвителни действия по провеждане на конкурсите, предвидени в Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище