Дата / Час


четвъртък 17 септември 2015 - 13:08:58
изглед за печат
На 23 и 24 септември, в Търговище ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район, както и на Регионалния координационен комитет към него. Форумът ще бъде председателстван от областния управител на област Търговище Светлин Бонев.

На заседанието ще присъстват представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на финансите, Министерство на енергетиката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на земеделието и храните, Министерство на икономиката, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, областните управители на Шумен и Варна, кметове на общини, представители на синдикални и браншови организации и други заинтересовани лица.

Присъстващите ще бъдат запознати с Концепцията за туристическо райониране на България, ще бъдат представени проект „Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс“ и проект за реставрационни и консервационни дейности в историческия комплекс „Античен град Мисионис“. На срещата ще бъде изнесена обобщена информация за изпълнението в Североизточен район на Оперативните програми, съфинансирани от ЕФ, както и приетата от ЕК Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г. и предвидените приоритетни мерки за регионалното развитие в Североизточен район. Ще се представи и обсъди проект на Стратегия за децентрализация на държавното управление за периода 2016-2025 г.

Откриването на заседанието ще бъде на 23 септември /сряда/ от 15.00 часа в комплекс „Белият кон & Рай", гр. Търговище.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище