Дата / Час


петък 05 април 2019 - 14:33:48
изглед за печат
Днес, 05.04.2019г., областният управител на Търговище г-н Митко Стайков откри работна среща относно опазването на пчелите и пчелните семейства при борбата с болести, неприятели и плевели. Организатори на срещата са Областна дирекция „Земеделие“ – Търговище. На нея присъстваха представители на пчеларите, земеделски производители, представители на общините и на държавни институции.
"Пожелавам Ви ползотворна среща и провеждане на добър диалог, така че резултатите от комуникацията да са полезни за всички страни в работната среща", заяви областният управител. Той акцентира пред присъстващите, че през следващия програмен период субсидиите ще бъдат двойно увеличени в сектор пчеларство и с нови екологични ставки.
По време на срещата пчеларите споделиха своето притеснение относно спазването на законовите и нормативните изисквания при третирането на земеделските площи от страна на производителите. В тази връзка служители на ОДБХ разясниха изискванията и мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
Освен разясняване на основните моменти, разписани в нормативната уредба, основна цел на срещата бе и създаване на по-тесни контакти между растениевъдите и пчеларите на областно ниво.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище