Дата / Час


четвъртък 18 април 2019 - 15:55:04
изглед за печат
Днес, 18.04.2019 г., се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост, председателствано от г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище.
На заседанието бяха представени и обсъдени резултатите от първото за 2019-та година анкетиране на работодателите за търсената работна сила. Данните показват, че областната икономика е достигнала оптимални нива на заетостта и стремежът на работодателите в бъдеще е да запазят наетите работници и служители, като 16,7% от работодателите ще търсят нов персонал в следващите 6 месеца. Налага се изводът, че фирмите имат по-големи потребности от специалисти със средно образование. Ще се търсят хора от следните професии: водач на МПС за обществен превоз; хлебар-сладкар; оператор в производството на облекло; оперативен счетоводител. Конкретните потребности отговарят на профила на областната икономика. Съществуващите професионални гимназии в региона имат потенциала да обучават кадри с търсените специалности.
На заседанието беше съгласуван и проектът на Регионалната програма за заетост на област Търговище за 2019 г. В резултат на изпълнението на програмата през втората половина на настоящата година ще бъде осигурена заетост за 94 безработни лица в 47 населени места от областта, за срок от 6 месеца. Лицата ще бъдат наети за комунално-битово обслужване на населените места, поддържане и опазване на общинската собственост, куриерска и деловодно – административна дейност и др. Размерът на исканите финансови средства по програмата е 339 722 лв.

Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище