Дата / Час


четвъртък 12 декември 2019 - 13:56:47
изглед за печат
Днес, 12.12.2019г., в гр. Търговище се проведе последното за тази година заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет на Североизточния район. Заседанието се ръководи от г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище и председател на Регионалния съвет за развитие с мандат 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.
В заседанието участваха представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организации на работодателите, работници и служители на национално равнище и представители на Управляващите органи на Оперативните програми.
По време на заседанието беше представен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Част от предлаганите промени са свързани с дейността и функциите на Регионалните съвети за развитие, като се предлага промяна в тяхната структура и състав, както и нов модел на работа и разширяване на функциите и правомощията им.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище