Дата / Час


сряда 23 септември 2020 - 14:40:48
изглед за печат
Днес, 23.09.2020 г., в Пресцентъра на Областната администрация – Търговище се проведе работна среща, под председателството на Заместник областния управител г-н Панайот Димитров, за обсъждане на предложение на общините Попово и Опака, относно неизпълнение на маршрутни разписания от областната транспортна схема. На срещата присъстваха представители на Община Попово, Община Опака, Областен отдел „Автомобилна администрация“, ОД на МВР – Търговище и НСАПБ.

Заместник областният управител откри работната среща като даде думата на г-н Георги Георгиев, директор дирекция АКРРДС, да запознае присъстващите с внесеното в Областна администрация – Търговище предложение на общините Попово и Опака за неизпълнение на маршрутни разписания с №1.1.1 и №1.1.4 по автобусна линия Попово – Търговище, №2.2.2 и №2.2.3 по автобусна линия Попово – Люблен и №2.1.3 по автобусна линия Попово – Голямо Градище от областната транспортна схема, квота на община Попово, тъй като не могат да бъдат изпълнени условията на чл. 17, ал. 6 от Закона за автомобилните превози и чл. 16, ал. 4 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище