Дата / Час

Заповеди и списъци свързани със ЗДОИ
Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя и представяне на платежен документ.Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище