Дата / Час

Телефонен указател - Област Търговище

Структурни звена и длъжностни наименования

Име, фамилия

Телефон

факс

директен

Централа+Вътрешен

Областен управител

Гергана Цонева

0601 6 13 11

66654

Зам.областен управител

Петя Кирилова

0601 6 13 28

Главен секретар

Тодорка Танева

0601 6 13 31

ДИРЕКЦИЯ „Административно правно обслужване , финанси и управление на собствеността”

Директор

инж. Йоан Пеев

0601 6 13 43

Главен юрисконсулт

Елина Драгиева

0601 6 13 45

Главен счетоводител

Екатерина Костова

0601 6 13 16

Главен експерт

Мая Тодорова

0601 6 13 15

Старши експерт Сабри Орцев 0601 6 13 36
Младши експерт Славомира Живкова 0601 6 13 32

ДИРЕКЦИЯ „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Директор

Георги Георгиев

0601 6 13 26

Специалист

0601 6 13 28

Главен специалист Виолета Ставрева

0601 6 13 22

Главен експерт Диана Петрова

0601 6 13 20

Главен експерт Лили Чапликова

0601 6 13 20

Главен експерт

0601 6 13 41

Главен юрисконсулт Татяна Тодорова

0601 6 13 33

Главен експерт

Тюркян Хайрулла

0601 6 13 34

Главен експерт

Камелия Караджова

0601 6 13 21

Старши експерт Пламен Георгиев 0601 6 13 20
Старши експерт Петя Анева 0601 6 13 30
Главен експерт Константина Моллова 0601 6 13 35
Технически сътрудник

Невена Стоянова

0601 6 13 30

ИЗВЪНСПИСЪЧЕН СЪСТАВ

Хигиенист Айтен Хюсеинова 0601 6 13 27
Дежурни ОСС / Пропуск 0601 6 13 51Последни новини

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище