Дата / Час

Телефонен указател - Област Търговище

Структурни звена и длъжностни наименования

Име, фамилия

Телефон

факс

директен

Централа+Вътрешен

Областен управител

Станимир Парашкевов

0601 6 13 11

66654

Заместник областен управител

Валери Симеонов

0601 6 13 25

Заместник областен управител

Ивайло Венков

0601 6 13 13

Главен секретар

Тодорка Танева

0601 6 13 31

ДИРЕКЦИЯ „Административно правно обслужване , финанси и управление на собствеността”

Специалист

Анатолий Илиянов

0601 6 13 43

Главен счетоводител

Александър Тешовски

0601 6 13 16

Главен юрисконсулт

Елина Драгиева

0601 6 13 45

Главен експерт Мирослава Николова 0601 6 13 16

Старши експерт

Мая Тодорова

0601 6 13 15

Младши експерт Сабри Орцев 0601 6 13 36
Консултант,държавна администрация Християна Христова 0601 6 13 32
Младши експерт Славомира Живкова 0601 6 13 32

ДИРЕКЦИЯ „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Директор

Георги Георгиев

0601 6 13 26

Младши експерт Петя Анева

0601 6 13 17

Главен специалист Виолета Ставрева

0601 6 13 22

Главен експерт Диана Петрова

0601 6 13 20

Главен юрисконсулт Татяна Тодорова

0601 6 13 33

Главен експерт

Тюркян Хайрулла

0601 6 13 34

Старши експерт Пламен Георгиев 0601 6 13 20
Главен експерт Константина Моллова 0601 6 13 35
Младши експерт Десимира Василева 0601 6 13 41/11
Главен специалист Ивайло Иванов 0601 6 13 29
Технически сътрудник

Невена Стоянова

0601 6 13 28

Младши експерт Десимира Василева 0601 613 30

ИЗВЪНСПИСЪЧЕН СЪСТАВ

Хигиенист Айтен Хюсеинова 0601 6 13 27
Дежурни ОСС / Пропуск 0601 6 13 51Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище