Дата / Час

Валери Симеонов - Зам.областен управител


Валери Симеонов - Заместник Областен управител на област Търговище

Валери Симеонов е от гр. Търговище, роден на 10.02.1957 г. Има икономическо образование. Дългогодишен служител на администрацията на Община Търговище. Участвал е в работата на РИК и ОИК в Търговище. В периода февруари - май 2017 година е бил областен управител на област Търговище.

За контакти: 7700 Търговище; ул. "Ст. Караджа" № 2

Тел.: +359 601 6 13 51, 6 13 28.
е-mail: oblast@tg.government.bg

Приемна
Приемно време: Всеки вторник от 14:00 до 16:00 часа.

Записване за приемен ден: Тел. (+359)601/6 13 28

РЕСОРИ

1. Отговаря и подпомага областния управител при изпълнението на правомощията му в следните области:
Регионално развитие; Контрол върху актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация; Държавна собственост; Управление на собствеността предоставена за нуждите на Областната администрация; Административно-териториални промени; Енергийна ефективност; Транспорт и безопасност на движението; Устройство на територията; Инфраструктура (пътища, ВиК и др.); Строителство; Околна среда и води; Земеделие, животновъдство и гори; Неправителствени организации; Синдикати и организации на работодатели; Предложения и сигнали;
2. Отговаря за дейността на следните съвети и комисии към областния управител:
- Областен съвет за развитие;
- Постоянна комисия по транспорт;
- Областна комисия по безопасност на движението по пътищата в област Търговище;
- Областен съвет по енергийна ефективност;
- Областен експертен съвет по устройство на територията;
- Областна епизоотична комисия;
- Областен съвет за сигурност;
- Областна комисия „Военни паметници”;
- Постоянна работна група във връзка с Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
- Областен съвет за тристранно сътрудничество;
- Комисията по чл.7а от Устройствения правилник на областните. администрации
3. Подпомага областния управител при координиране на дейността и осъществяване на взаимодействие с общините Търговище, Омуртаг и Антоново.Последни новини

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище