1

Наименование

Паметна плоча на героите от Антоновския край

2

Местоположение

гр. Антоново      община Антоново        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

Площада до пощата

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча от масивен камък - неправилна форма с надпис

5 Размери, описание

Височина – 90см., Ширина 1.30см.

6 От какъв материал е направен Мрамор
7 Проектант и изпълнител  
8

Дата на откриване
/от кого/

02.06.2003 год.

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Участие в борбата за свободата и независимостта на България

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие 2 юни
13 Надписи на паметника

ВЕЧНА СЛАВА
НА ГЕРОИТЕ ОТ АНТОНОВСКИЯ
КРАЙ ЗАГИНАЛИ ЗА СВОБОДАТА И
НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ.

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение

Приложение 2