1

Наименование

Паметник на загиналите в Балканската война

2

Местоположение

с. Добротица      община Антоново        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

В църковния двор

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

5 Размери, описание

Височина – 2,75м.
Ширина – 1,20 – основата по средата, 40 см. на върха
Кръст – 20 см.

6 От какъв материал е направен От камък
7 Проектант и изпълнител Поборническо дружество с председател Тодор Златков
8

Дата на откриване
/от кого/

27.10.1925 год.,   открит от Тодор Златков

9 Каква сума е изразходвана за построяването Дарение от близките на убитите
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Църковна

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Война

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие Петковден, поднасяне на цветя и почитане паметта на загиналите герои
13 Надписи на паметника

Приложение №1

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

ЗАГИНАЛИ ВЪВ ВОЙНИТЕ 1912-1918 ГОД.

НИКОЛА ЗЛАТКОВ
ДАМЯН ЦЕКОВ
СТОЯН ИЛИЕВ
АРСО ГЬОШЕВ
СТОЯН ДИМОВ
СТОИЧКО ДОНЧЕВ
ЮРДАН ИВАНОВ  ВУЧКОВ
РАНГЕЛ ИВ. ВУЧКОВ
ИВАН МИЛЕНКОВ
ВЕЛИН НИКОЛОВ
ВАСИЛ ЦЕНОВ
САЛТИР НИКОЛОВ
КРЪСТО СТОЯНОВ
СТОЙКО СТОИМЕНОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ
ГЕРГИН ДИМИТРОВ

Приложение 2