1

Наименование

Паметник на загинали подофицери в Югославия

2

Местоположение

с.Горна Златица      община Антоново        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

В центъра на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

5 Размери, описание

Височина 2 м., Ширина 2 м.

6 От какъв материал е направен Цимент и мозайка
7 Проектант и изпълнител По идея на родителите на загиналите
8

Дата на откриване
/от кого/

Неизвестна

9 Каква сума е изразходвана за построяването Лични средства на родителите
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Герои от Отечествената война в Югославия

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие Не се чества
13 Надписи на паметника

Приложение №1

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Подофицер Димитър Милойков Илиев
7-ми преходен полк
род. на 08.11.1921 год.
убит на 26.10.1944 год. в с.Праватица, Югославия

Подофицер Никола Миланов Стоянов
4-та дружина
род. на 14.11.1923 год.
убит на 04.11.1944 год. в с.Подуево, Югославия


Приложение 2