1

Наименование

Паметна плоча  на Петко Величков паднал в бой при Страцин

2

Местоположение

с. Изворово     община Антоново        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

Монтирана е на сградата на читалището

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

5 Размери, описание

Височина -70см.,
Ширина – 60см.

6 От какъв материал е направен Мрамор
7 Проектант и изпълнител Склуптор-Ст. Конаклиев от гр.София
8

Дата на откриване
/от кого/

1965 год.

9 Каква сума е изразходвана за построяването Средствата са осигурени от Общински народен съвет гр.Антоново
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Паднал в бой при Страцин

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника

ПЕТКО В. ПЕТКОВ
1921-1944
ТОЙ ЗАГИНА ЗА СВОБОДАТА НА РОДИНАТА

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Приложение 2