1

Наименование

Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1918 год. и антифашистката борба

2

Местоположение

с. Малоградец     община Антоново        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

В двора на Музейната сбирка

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

5 Размери, описание

Височина – 2,30 м., Ширина – 1,20 м.

6 От какъв материал е направен Мрамор
7 Проектант и изпълнител Инициатива и организацията за построяване са на Стефан Миланов Ризов
8

Дата на откриване
/от кого/

02.06.1996 год.

9 Каква сума е изразходвана за построяването Средствата са осигурени от Общински народен съвет гр.Антоново
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Участие във войни

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие 2 юни
13 Надписи на паметника

Приложение №1

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

УБИТИ  ВЪВ ВОЙНАТА 1915-1918

СТ. ПОДОФИЦЕР - АТАНАС Д.ДЮЛГЕРОВ

ДИМО Д.МАРИНКОВ

СТОЯН И.СТОИЛОВ – МЛ. ПОДОФИЦЕР

РЕДНИК БОЖИЛ Г.ОВЧАРОВ

БОГОСЛОВ Ц. ГОЛУГННОВ

ДИМИТЪР Х.ЯНКОВ

ДИМИТЪР З.СПАСОВ

ИВАН М.БОРОВЧЕНСКИ

ЙОРДАН Д.СТЕФАНОВ

НИКОЛА Х.ЯНКОВ

НИКОЛАЙ М.КАРАДЖОВ

ТРАЙКО Я.ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО А.ЯНКОВ

Приложение 2