1

Наименование

Паметник на войни в битката при Тутракан и освобождението на Добруджа

2

Местоположение

с. Моравица     община Антоново        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

Гробищен парк

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

5 Размери, описание

Височина 2,5м., широк 80 см./80 см. с форма на четиристенна пирамида, с кръст най-горе

6 От какъв материал е направен Камък
7 Проектант и изпълнител Неизвестни
8

Дата на откриване
/от кого/

Неизвестна

9 Каква сума е изразходвана за построяването Средствата са осигурени от Общински народен съвет гр.Антоново
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Загинали герои във войните

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие Не се чества
13 Надписи на паметника

Приложение №1

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

На северната и западната страна са изписани имената:

1.Найден Младенов Вучков – загинал в битката на Тутраканската крепост през 1916 год.
2. Стоян Рангелов Николов – загинал в битката на Тутраканската крепост през 1916 год.
3.Стоян Дънков – убит войник на 26 януари 1917 год. в с.Цигана
4.Петре Дънков – убит войник през 1912 год. в с.Дедеагач
5.Илия Величков – убит воин на бойното поле при Черна на 7 октомври 1916 год.
6.Стоянчо Миленков – убит войник на Балабанчените телени мрежи на 21 декември 1916 год.
7.Симеон Стоев – убит в с.Цигана през 1916 год.

Приложение 2