1

Наименование

Паметник на фронтоваци

2

Местоположение

с. Разделци     община Антоново        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

В двора на църквата

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

5 Размери, описание

Основи стъпаловидни -2,5 м./2,5 м.
Височина -3 м.

6 От какъв материал е направен От дялан камък и бетон
7 Проектант и изпълнител Близки на убитите
8

Дата на откриване
/от кого/

Неизвестна

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Църковна

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Герои от Втората световна война

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие Не се чества
13 Надписи на паметника

Приложение №1

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

1.Кандидат подофицер Кирил Георгиев Величков
род. 1920 год. – убит на 26.10.1944 год.

2.Подофицер Димитър Мирчев Атанасов
род. 1916 год. – убит на 26.10.1944 год.

3.Подофицер Стамен Йорданов Георгиев
род. 1916 год. – убит на 09.03.1945 год.

Убит и погребан в Сърбия – Мердаре, Куршумолийска област

В общи гробове

Приложение 2