1

Наименование

Паметник

2

Местоположение

с. Беломорци      община Омуртаг        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

В центъра на с. Беломорци

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

5 Размери, описание

400 х 600 мм.

6 От какъв материал е направен Излят от мозайка
7 Проектант и изпълнител

Няма данни
От изпълнителния комитет на ОФ-Омуртаг

8

Дата на откриване
/от кого/

Няма данни

9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

В памет на загиналите за народна свобода

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие

Няма данни

13 Надписи на паметника

Тоз който падне в бой за свобода
той не умира
В памет на загиналите за народна свобода
Иван Станков
Кръстьо Атанасов
и
взели участие в съпротивата
и
починали
Марин Пемов
Георги Папов
Георги Стаматов

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

СПИСЪК
на загиналите

Иван Станков
Кръстьо Атанасов
Марин Пемов
Георги Папов
Георги Стаматов

Приложение 2