1

Наименование

Паметна плоча

2

Местоположение

с. Долна Хубавка      община Омуртаг        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

На западната стена на читалището в центъра на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

5 Размери, описание

400 х 600 мм.

6 От какъв материал е направен Мрамор
7 Проектант и изпълнител

Няма данни

8

Дата на откриване
/от кого/

01 януари 1945 г.

9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Отечествената война

В памет на  Любен Георгиев  Стоянов - загинал в с. Жбевац, Вранска околия на 06 ноември 1944 г. и погребан в град Враня.
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие

На Гергьов ден / 06 май /

13 Надписи на паметника

Любен Георгиев
1923 – 1944 убит в Отечествената война

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Приложение 2