1

Наименование

Паметник - костница

2

Местоположение

с. Камбурово      община Омуртаг        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

Село Камбурово ул.”Партизанска” № 1 / в центъра на селския парк /.

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник - костница

5 Размери, описание

Каменна основа и каменен зид, 4 мраморни плочи с надписи и списъци на загиналите. В западния зид има издълбана дупка за урна, поставяне на свещи и др. Източно от паметника има излята плоча-костница под която са положени костите.

6 От какъв материал е направен Основата от камък.  Зидът от дялан камък. Мраморни плочи за надписите и бетонна плоча над положените кости.
7 Проектант и изпълнител

Незнаен Австрийски архитект и художникът Драганов от с.Изворово /Антоновска община/, под инициативата на поп Стоян Николов Стоянов.

8

Дата на откриване
/от кого/

01 януари 1937 год.

няма данни
9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

Земята също Общинска собственост
11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

На паметника е имало бетонна статуя на войник и голям каменен кръст, които са махнати при реконструкцията през 1970-1975 г. През 1945-1946 г. са пренесени и погребани телата на партизаните от с. Камбурово, изгорени в местността "Оланджика", под бетонна плоча до южната част на паметника
Участие в Балканска война 1912-1913  Междусъюзническа война 1913

Първа световна война 1914-1918
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие

Няма данни

13 Надписи на паметника

Северно изложение – "В памет на загиналите в Балканската война"
Източно изложение – "Тяхното име, тяхното героично дело ще живее вечно в сърцата на народа"
Южно изложение –"Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира" Западно изложение – "От признателните потомци на загиналите в Първата световна война"

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Северно изложение


Йордан Тодоров Чобанов
Тодор Димитров Яйчаров
Тодор Христов Тодоров
Драган Панайотов Драганов
Недялко Христов Аврамов
Иван Йорданов Лазаров
Димитър Шумтилов
Аврам Дечев Добрев
Александър Кирилов
Панайот Бойков Бахнев
Иван Кирилов Балкански
Христо Савов Добрев
Петър Стоянов

Източно изложение


Димитър Христов Камбуров


Кою Иванов Коев
Ганка Коева Иванова
Анка Димитрова Камбурова
Никола Станчев Куруиванов


Иван Христов Куруиванов
Койчо Станчев Коев

Южно изложение


Аврам Христов Димитров
Аврам Христов Велчев
Никола Иванов Николов

Западно изложение


Станчо Стайков Коларов
Сава Христов Камбуров
Койчо Христов Камбуров
Добри Аврамов Добрев
Тодор Аврамов Тодоров
Христо Христов Тодоров
Иван Николов Иванов


Приложение 2