1

Наименование

Дом паметник на загиналите в Отечествената война

2

Местоположение

с. Камбурово      община Омуртаг        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

село Камбурово ул.”Палатица” № 12 Залепен на читалището

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

5 Размери, описание

3х4 метра. Представлява издялани 7 фигури /от които 2 на жени/ в основата на бял камък. Под тях надпис.

6 От какъв материал е направен Бял камък
7 Проектант и изпълнител

Арх. Иван Долапчиев от Търговище
Каменоделец Конакчиев от Търговище По инициатива на Иванка Камбурова, Димитър Коларов и Христо Димитров

8

Дата на откриване
/от кого/

01 януари 1970 год.

Няма данни
9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

Общинска собственост
11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Участие в Отечествената война

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие

09 септември

13 Надписи на паметника

“Загинали за свободата” / имената на загиналите /

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Загинали за свободата


Политкомисар Димитър Хр. Камбуров  1900-1944


партизанин  Кою Иванов Коев  1907-1944


партизанин Ганка Коева Иванова  1912-1944


партизанин Анка Д. Камбурова   1924-1944


партизанин Никола Ст. Куруиванов  1914-1944


партизанин Иван Хр. Куруиванов  1922-1944


ятак Койчо Станчев Коев 1912-1944


редник Аврам Хр. Димитров  1923-1944


редник Аврам Хр. Велчев  1915-1944
редник Никола Ив. Николов 1915-1944


Приложение 2