1

Наименование

Паметна плоча в памет на загиналия Йордан Дяков Касабов

2

Местоположение

гр. Омуртаг      община Омуртаг        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

Град Омуртаг    ул.”Любен Каравелов” № 10

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

5 Размери, описание

6 От какъв материал е направен Мрамор
7 Проектант и изпълнител

По инициатива на ОФ

8

Дата на откриване
/от кого/

01 януари 1948 год.

Няма данни
9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

Общинска собственост
11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

В памет на убития в с.Опънча /Унгария/ Йордан Дяков Касабов- служил в 58-ми пехотен полк и погребан в с.Сопорца /Унгария/ Убит на 14 март 1945 год.

Участник в Отечествената война.
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие

Чества се на 09 май

13 Надписи на паметника

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Приложение 2