1

Наименование

Паметник на загиналите във войните за национално обединение 1912-1913 г., 1915-1918 г.  и 1941-1945 г. от гр. Омуртаг и Омуртагска околия.

2

Местоположение

гр. Омуртаг      община Омуртаг        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

Триъгълната градинка между автогарата и централния площад.

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

5 Размери, описание

Паметникът представлява централно тяло с височина 3,15 м. върху постамент с височина 0,30 м. и дължина 9,6 м. От двете страни на центъра са разположени по 10 стени от черен полиран гранит „Неро Импала”, на които са изписани имената на загиналите. Стените с височина 1,35 м. и ширина 0,40 м. и са леко изместени от центъра с по 0,04 м.

6 От какъв материал е направен Черен полиран гранит внос от Македония
7 Проектант и изпълнител

Проектант-Архитект Поля Димитрова Кралева - Цветкова
Диплом с.Б 81 № 001945 от 1982 г. ВИАС-Архитектура Фирма
Изпълнител Фирма ДАНО-Р ЕООД гр.София
                       Подизпълнители:
1. Йордан Найденов Цветков-управител на фирмата
2. арх.Поля Димитрова Кралева – Цветкова
3. Дияна Йорданова Цветкова – надзорник
4. Борянка Лозанова Костова – помощник
5. Тодор Георгиев Тодоров – рязане гранит
6. Георги Тодоров Тодоров – полиране гранит
7. Андрей Боянов Тобев – полиране гранит
8. Марио Илиев Малинов – полиране гранит
9.Найден Петров Цветков–допълнителна обработка гранит
10.Емил Петров Еманоилов – направа надписи
11. Георги Григоров Стоянов – направа надписи
12. Гюнайдън Исмаил Ахмед – направа на фундамент
13. Славейко Тодоров Стоянов – направа на фундамент
14. Кольо Маринов Георгиев – направа на фундамент
15. Йордан Георгиев Стоянов – монтаж с кран
16. Цветелин Христов Кръстев – направа настилки и мон таж на паметника.     
17. Христо Николов Колев - направа настилки и   монтаж на паметника.

8

Дата на откриване
/от кого/

9 ноември 2007 год. от Президента на РБ г-н.Георги Първанов

9 Каква сума е изразходвана за построяването

98 215,00 лв. с ДДС от инвеститор сдружение „Плиска”,
6 000 лв. предоставени от Община Омуртаг за вертикална планировка 700 лв. от гражданите на Омуртаг.

10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Увековечава паметта на загиналите във воините за национално освобождение.

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие

6 май -  Ден на храбростта и Българската Армия

13 Надписи на паметника

Паметник
на загиналите
във войните
за национално
обединение
1912-1913г.
1915-1918г.
1941-1945 г.
от гр. Омуртаг и
Омуртагска околия

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

СПИСЪК НА УБИТИТЕ

Име

Фамилия

год.

1

Абдул

Ахмедов

1917

2

Аврам

Велчев

1944

3

Аврам

Димитров

1944

4

Аврам

Добрев

1913

5

Адем

Домузчи

1918

6

Адем

Мустафов

1916

7

Адем

Мустафов

1917

8

Адем

Османов

1918

9

Адем

Халилов

1917

10

Адем

Хасанов

1917

11

Адем

Якубов

1918

12

Азиз

Мустафов

1916

13

Азис

Джансъзов

1917

14

Азис

Салиев

1917

15

Азис

Хасанов

1916

16

Александър

Геортиев

1913

17

Александър

Петров

1913

18

Александър

Трифонов

1944

19

Алекси

Божилов

1916

20

Алекси

Иванов

1912

21

Алекси

Стойчев

1916

22

Али

Алиев

1918

23

Али

Ахмедов

1917

24

Али

Бекилов

1915

25

Али

Ибрямов

1916

26

Али

Идиризов

1917

27

Али

Исмаилов

1916

28

Али

Исоов

1916

29

Али

Коджаибрямов

1916

30

Али

Мустафов

1918

31

Али

Мустафов

1916

32

Али

Хюсеинов

1918

33

Алил

Мехмедов

1918

34

Алил

Юмеров

1916

35

Алиосман

Еминов

1917

36

Алиосман

Исмаилов

1944

37

Алиосман

Юнузов

1918

38

Анани

Павлов

1916

39

Анастас

Николов

1913

40

Ангел

Диничков

1916

41

Ангел

Николов

1912

42

Ангел

Георгиев

1912

43

Ангел

Додов

1919

44

Ангел

Марчев

1912

45

Ангел

Стайков

1916

46

Ангел

Христов

1916

47

Ангел

Цеков

1912

48

Андон

Боцев

1912

49

Андон

Стоянов

1916

50

Апостол

Стоилков

1918

51

Аптамаран

Хюсменов

1917

52

Апти

Хасан

1917

53

Арсо

Маринков

1916

54

Арсо

Пашев

1912

55

Арсо

Тасев

1912

56

Атанас

Станков

1918

57

Атанас

Станчев

1916

58

Атанас

Георгиев

1912

59

Атанас

Димитров

1913

60

Атанас

Дюлгеров

1916

61

Атанас

Коджаманов

1916

62

Атанас

Марков

1944

63

Атанас

Николов

1917

64

Атанас

Новков

1916

65

Атанас

Петров

1916

66

Атанас

Тошев

1916

67

Ахмед

Алиев

1916

68

Ахмед

Алиев

1916

69

Ахмед

Алиев

1918

70

Ахмед

Ахмедов

1916

71

Ахмед

Ахмедов

1916

72

Ахмед

Ахмедов

1917

73

Ахмед

Ахмедов

1917

74

Ахмед

Беделов

1916

75

Ахмед

Гьочев

1918

76

Ахмед

Сюлейманов

1917

77

Ахмед

Сюлейманов

1916

78

Ахмед

Сюлейманов

1918

79

Ахмед

Халилаков

1912

80

Ахмед

Халилов

1917

81

Ахмед

Хасанов

1916

82

Ахмед

Хюсеинов

1912

83

Ахмед

Читаков

1916

84

Ахмед

Шабанов

1917

85

Ахмед

Шакиров

1916

86

Ахмед

Юмеров

1918

87

Ахмед

Янчос

1916

88

Ахмед 

Гюлеменни

1916

89

Ахмед 

Дадов

1916

90

Ахмед 

Дервишов

1912

91

Ахмед 

Мехмедов

1917

92

Ахмед 

Мехмедов

1917

93

Ахмед 

Мусов

1919

94

Ахмед 

Мустафов

1917

95

Ахмед 

Салиев

1916

96

Билял

Кабак

1917

97

Билял

Чаушов

1918

98

Благой

Енчев

1918

99

Богослов

Цветков

1912

100

Божанко

Петров

1916

101

божил

Григоров

1913

102

Божил

Овчаров

1913

103

Боне

Паунов

1912

104

Бони

Алексиев

1913

105

Борис

Михалков

1944

106

Борис

Момчилов

1944

107

Борис

Райнов

1920

108

Вангел

Димов

1916

109

Васил

Митров

1912

110

Васил

Петков

1916

111

Васил

Спасов

1916

112

Васил

Георгиев

1912

113

Васил

Димитров

1916

114

Васил

Дражев

1915

115

Васил

Костадинов

1916

116

Васил

Миленков

1944

117

Васил

Рахнев

1912

118

Васил

Станоев

1943

119

Васил

Христов

1916

120

Васил

Цеков

1919

121

Велко

Калейски

1916

122

Вели

Кадиров

1917

123

Вели

Пехливанов

1916

124

Велин

Барданов

1916

125

Велко

Минев

1916

126

Веселин

Николов

1912

127

Владимир

Пейчев

1918

128

Вълю

Вълков

1916

129

Върчо

Михалев

1917

130

Гани

Георгиев

1913

131

Гено

Стоев

1944

132

Геню

Къзълов

1912

133

Георги

Иванов

1916

134

Георги

Илиев

1945

135

Георги

Михайлов

1944

136

Георги

Николов

1913

137

Георги

Анвгелов

1916

138

Георги

Бонков

1916

139

Георги

Димитров

1916

140

Георги

Здравков

1916

141

Георги

Младенов

1916

142

Георги

Петров

1914

143

Георги

Стаменков

1918

144

Георги

Стоев

1916

145

Георги

Харизанов

1912

146

Гергин

Димов

1917

147

Господин

Салагунов

1916

148

Григор

Стойчев

1912

149

Григор

Хараламбиев

1918

150

Гроздан

Гроздев

1912

151

Гроздан

Спасов

1916

152

Гроздан

Гьорчев

1912

153

Давидко

Стоянов

1913

154

Давитко

Митев

1918

155

Дамян

Цеков

1916

156

Дечо

Савов

1916

157

Джемал

Мехмедов

1916

158

Дико

Господинов

1912

159

Димитър

Прокондев

1916

160

Димитър

Стоичков

1913

161

Димитър

Атанасов  

1915

162

Димитър

Байков

1917

163

Димитър

Вълков

1912

164

Димитър

Георгиев

1916

165

Димитър

Димитров

1916

166

Димитър

Димитров

1945

167

Димитър

Златев

1918

168

Димитър

Иванов 

1916

169

Димитър

Иванов 

1912

170

Димитър

Илиев

1944

171

Димитър

Минчев

1918

172

Димитър

Пейчев

1912

173

Димитър

Пейчев

1916

174

Димитър

Петров

1912

175

Димитър

Спасов

1916

176

Димитър

Станков

1913

177

Димитър

Стоянов

1917

178

Димитър

Трифонов

1944

179

Димитър

Христов

1918

180

Димитър

Христов

1917

181

Димитър

Цонев

1916

182

Димитър

Шумтилов

1913

183

Димитър

Янков

1916

184

Димо

Илиев

1912

185

Димо

Маринков

1915

186

Дино

Миленков

1917

187

Добри

Добрев

1916

188

Добри

Юрдонов

1916

189

Дончо

Георгиев

1912

190

Дончо

Дянков

1913

191

Доню

Иванов

1915

192

Драган

Драганов

1916

193

Драган

Иванов

1916

194

Евтим

Коджов

1912

195

Ереджеб

Хасанов

1918

196

Ереджеб

Хюсеинов

1916

197

Ереджеб

Юмеров

1918

198

Етим

Гювев

1918

199

Ефрем

Мицов

1913

200

Ефтим

Настов

1919

201

Ефтим

Стоименов

1916

202

Ефтим

Тасков

1913

203

Захари

Ангелов

1912

204

Захари

Джонев

1912

205

Захари

Петров

1916

206

Захари

Стоянов

1916

207

Захари

Тасков

1912

208

Зехре

Османов

1916

209

Злати

Златев

1913

210

Злати

Златев

1912

211

Зюлкяр

Ахмедов

1916

212

Ибрям

Алиев

1917

213

Ибрям

Ахмедов

1917

214

Ибрям

Хасанов

1917

215

Ибрям

Айвазов

1916

216

Ибрям

Алиев

1917

217

Ибрям

Ахмедов

1917

218

Ибрям

Бошнак

1917

219

Ибрям

Ибрямов

1918

220

Иван

Боровчански

1912

221

Иван

Алексиев

1912

222

Иван

Андонов

1916

223

Иван

Великов

1912

224

Иван

Велков

1912

225

Иван

Георгиев

1912

226

Иван

Георгиев

1944

227

Иван

Добрев

1912

228

Иван

Иванов

1918

229

Иван

Иванов

1916

230

Иван

Лазаров

1917

231

Иван

Минев

1916

232

Иван

Минчев

1916

233

Иван

Момчилов

1912

234

Иван

Ненов

1912

235

Иван

Николов

1916

236

Иван

Паунов

1916

237

Иван

Петров

1944

238

Иван

Петров

1912

239

Иван

Русалинов

1916

240

Иван

Стаменов

1912

241

Иван

Станков

1913

242

Иван

Стоев

1918

243

Иван

Стоилов

1916

244

Иван

Стоянов

1918

245

Иван

Ташев

1916

246

Иван

Христов

1916

247

Ивон

Лазоров

1913

248

Ивон

Миленков 

1912

249

Идаид

Адвокат

1916

250

Идирис

Чаушов

1916

251

Илия

Славов

1916

252

Илия

Бояджиев

1913

253

Илия

Джонев

1913

254

Илия

Ковачев

1916

255

Илия

Митрев

1913

256

Илия

Станойков

1912

257

Илия

Стоименов

1918

258

Иса

Дургудов

1916

259

Исмаил

Алиев

1917

260

Исмаил

Алиев

1917

261

Исмаил

Алиев

1916

262

Исмаил

Байрактаров

1916

263

Исмаил

Демиров

1918

264

Исмаил

Зом

1918

265

Исмаил

Имамов

1917

266

Исмаил

Келешов

1918

267

Исмаил

Мюмюнов

1913

268

Исмаил

Чаушов

1916

269

Исмаил

Юмеров

1918

270

Исуф

Махмудов

1917

271

Исуф

Хюсеинов

1917

272

Исуф

Ахмедов

1916

273

Исуф

Ибишов

1916

274

Исуф

Мехмедов

1918

275

Исуф

Муталибов

1917

276

Исуф

Халилов

1917

277

Йове

Георгиев

1915

278

Йорадн

Христов

1916

279

Йордан

Димитров

1944

280

Йордан

Вучков

1918

281

Йордан

Казаков

1916

282

Йордан

Касабов

1945

283

Йордан

Спасов

1916

284

Йордан

Стоянов

1945

285

Йосиф

Стоилков

1913

286

Йосиф

Тодоров

1945

287

Кадир

Мустафов

1917

288

Калчо

Камбуров

1917

289

Камбер

Камберов

1917

290

Керим

Фейзулов

1916

291

Кирил

Величков

1944

292

Кирил

Илиев

1916

293

Кирил

Кирилов

1917

294

Кирил

Стоянов

1912

295

Киро

Колев

1916

296

Киро

Петров

1916

297

Кольо

Янков

1916

298

Колю

Златев

1916

299

Колю

Марков

1916

300

Колю

Петров

1916

301

Коста

Китанов

1912

302

Коста

Спасов

1916

303

Костадин

Георгиев

1918

304

Костадин

Иванов

1918

305

Костадин

Китанов

1912

306

Костадин

Лазов

1918

307

Костадин

Митов

1918

308

Костадин

Стоянов

1918

309

Коте

Стоилов

1916

310

Кръстю

Димов

1917

311

Кръстю

Малов

1912

312

Кръстю

Пемов

1944

313

Лелчо

Димитров

1916

314

Любен

Смилков

1918

315

Любен

Стоименов

1944

316

Любен

Стоянов

1944

317

Максим

Иванов

1916

318

Манаси

Василков

1916

319

Манаси

Стоев

1912

320

Манаси

Стоянов

1918

321

Мано

Димов

1912

322

Маноил

Мицов

1915

323

Манол

Манолов

1944

324

Марин

Георгиев

1916

325

Марин

Иванов

1916

326

Марин

Маринов

1917

327

Марин

Рахнев

1916

328

Марин

Станов

1917

329

Марко

Марков

1913

330

Марчо

Марчев

1912

331

Марчо

Николов

1916

332

Махмуд

Фетов

1916

333

Межит

Мустафов

1918

334

Месеа

Ахмедов

1916

335

Методи

Захариев

1916

336

Мехемед

Хатибов

1916

337

Мехмед

Ахмедов

1916

338

Мехмед

Алиев

1916

339

Мехмед

Алиев

1917

340

Мехмед

Аптараманов

1917

341

Мехмед

Афузов

1918

342

Мехмед

Ахмедов

1917

343

Мехмед

Баши

1918

344

Мехмед

Беделов

1917

345

Мехмед

Бекиров

1913

346

Мехмед

Бекиров

1916

347

Мехмед

Велиев

1917

348

Мехмед

Върдънлъ

1917

349

Мехмед

Исанов

1916

350

Мехмед

Исуфов

1917

351

Мехмед

Исуфов

1916

352

Мехмед

Кадьовлу

1918

353

Мехмед

Калпакчи

1917

354

Мехмед

Калфов

1916

355

Мехмед

Калфов

1918

356

Мехмед

Коемджи

1917

357

Мехмед

Куеджиев

1916

358

Мехмед

Мехмедов

1916

359

Мехмед

Мехмедов

1916

360

Мехмед

Мехмедов

1916

361

Мехмед

Мустафов

1916

362

Мехмед

Мустафов

1916

363

Мехмед

Низамов

1918

364

Мехмед

Османов

1916

365

Мехмед

Османов

1917

366

Мехмед

Салиев

1916

367

Мехмед

Салиев

1917

368

Мехмед

Синек

1917

369

Мехмед

Тютюнджиев

1918

370

Мехмед

Халилов

1916

371

Мехмед

Хасанов

1918

372

Мехмед

Ходжов

1917

373

Мехмед

Хюсеинов

1916

374

Мехмед

Чаушев

1918

375

Мехмед

Шабанов

1916

376

Мехмедали

Алиев

1916

377

Миладин

Кръстев

1913

378

Милан

Иванов

1913

379

Милан

Христов

1917

380

Милан

Ангелов

1912

381

Милан

Ангелов

1916

382

Милан

Господинов

1912

383

Милен

Костов

1912

384

Миленко

Костадинов

1913

385

Миленко

Миленков

1945

386

Миленко

Стоянов

1916

387

Минчо

Димитров

1912

388

Мите

Петков

1916

389

Мите

Стойчев

1912

390

Митю

Стойнев

1917

391

Михаил

Байков

1917

392

Михаил

Петров

1912

393

Михаил

Петров

1916

394

Михаил

Спасов

1916

395

Михал

Георгиев

1919

396

Михал

Дойчинов

1916

397

Михал

Лазов

1912

398

Михал

Стоилков

1913

399

Младен

Станков

1917

400

Младен

Стоилков

1913

401

Мусеа

Канов

1918

402

Мустафа

Юмеров

1916

403

Мустафа

Алиев

1916

404

Мустафа

Арабаджиев

1917

405

Мустафа

Ахмедов

1916

406

Мустафа

Ахмедов

1917

407

Мустафа

Ахмедов

1918

408

Мустафа

Ахмедов

1918

409

Мустафа

Ахмедов

1916

410

Мустафа

Дайов

1917

411

Мустафа

Дебеков

1918

412

Мустафа

Емин

1918

413

Мустафа

Идиризов

1916

414

Мустафа

Исуфов

1917

415

Мустафа

Кьосе

1917

416

Мустафа

Манафов

1918

417

Мустафа

Мехмедов

1916

418

Мустафа

Мурадалиев

1916

419

Мустафа

Мустафав

1918

420

Мустафа

Мустафов

1917

421

Мустафа

Мустафов

1916

422

Мустафа

Муталибов

1916

423

Мустафа

Османов

1917

424

Мустафа

Османов

1916

425

Мустафа

Салиев

1913

426

Мустафа

Салимов

1917

427

Мустафа

Сюлейманов

1916

428

Мустафа

Хамзов

1917

429

Мустафа

Хюсеинов

1916

430

Мустафа

Хюсеинов

1917

431

Мустафа

Чаушев

1917

432

Мустафа

Чобанов

1917

433

Мустафа

Чолаков

1918

434

Муталиб

Хюсеинов

1918

435

Назиф

Алиев

1918

436

Найден

Вучков

1916

437

Насуф

Манафов

1918

438

Насуф

Салиев

1918

439

Неджиб

Маджаров

1916

440

Нено

Стаменков

1912

441

Нидялко

Арнаудов

1912

442

Нико

Стоянов

1916

443

Никола

Георгиев

1916

444

Никола

Николов

1944

445

Никола

Петров

1913

446

Никола

Петров

1913

447

Никола

Стойчев

1916

448

Никола

Стоянов

1944

449

Никола

Тимиев

1912

450

Никола

Тодоров

1915

451

Никола

Цеков

1912

452

Никола

Янков

1913

453

Никола

Атанасов

1913

454

Никола

Атанасов

1918

455

Никола

Бачваров

1912

456

Никола

Велков

1945

457

Никола

Ганев

1916

458

Никола

Груев

1913

459

Никола

Дамянов

1913

460

Никола

Деянов

1917

461

Никола

Златилов

1916

462

Никола

Иванов

1912

463

Никола

Калейски

1917

464

Никола

Лазаров

1916

465

Никола

Мечев

1912

466

Никола

Миленков

1917

467

Никола

Митов

1912

468

Никола

Пейчев

1917

469

Никола

Христов

1918

470

Никола

Янчев

1912

471

Николай

Лазаров

1916

472

Николай

Цветков

1918

473

Ниязи

Османов

1917

474

Ниязи

Хюсеинов

1917

475

Обдул

Салиев

1916

476

Осман

Алиосманов

1917

477

Осман

Алиосманов

1917

478

Осман

Еминов

1917

479

Осман

Еминов

1917

480

Осман

Заимов

1917

481

Осман

Камберов

1917

482

Осман

Салиев

1916

483

Осман

Хатибов

1916

484

Осман

Юсейнов

1918

485

Павел

Миленков

1912

486

Павел

Танчев

1944

487

Павле

Костадинов

1916

488

Панайот

Бобев

1916

489

Панайот

Богданов

1945

490

Панайот

Димитров

1944

491

Панайот

Нидялков

1916

492

Панайот

Тодоров

1945

493

Пейчо

Янев

1912

494

Пенко

Илиев

1916

495

Пенчо

Тасев

1945

496

Пеньо

Гроздев

1913

497

Пеню

Бонев

1017

498

Пере

Иванов

1916

499

Петко

Златев

1918

500

Петко

Петков

1944

501

Петър

Георгиев

1912

502

Петър

Димитров

1912

503

Петър

Димитров

1916

504

Петър

Миленков

1916

505

Петър

Милков

1944

506

Петър

Пенков

1915

507

Петър

Стойчев

1913

508

Петър

Христов

1916

509

Петър

Черешков

1912

510

Петър

Юрданов

1912

511

Първан

Величков

1944

512

Ради

Стратиев

1912

513

Ради

Янчев

1917

514

Райко

Райков

1916

515

Рангел

Бругарски

1912

516

Рангел

Вучков

1917

517

Рангел

Маринков

1912

518

Расим

Шабанов

1916

519

Рафаил

Райнов

1918

520

Рахни

Бояджиев

1917

521

Рашид

Имамов

1918

522

Рашко

Иванов

1913

523

Русе

Стоянов

1917

524

Сава

Камбуров

1916

525

Саид

Ахмедов

1917

526

Сали

Келешов

1917

527

Сали

Хюсеинов

1912

528

Салим

Юсейнов

1916

529

Салим

Ахмедов

1917

530

Салим

Заимов

1916

531

Салим

Кусакъзе

1918

532

Салим

Хасанов

1916

533

Салим

Хасанов

1913

534

Салтир

Цеков

1913

535

Селим

Мустафов

1918

536

Симеон

Господинов

1916

537

Симеон

Димитров

1916

538

Симеон

Стойчев

1917

539

Симеон

Радойчев

1912

540

Симеон

Шкодров

1916

541

Симеон

Митов

1916

542

Скендер

Мустафов

1916

543

Слави

Георгиев

1945

544

Сотир

Зрънчев

1916

545

Сотир

Нонов

1916

546

Сотир

Стоянов

1916

547

Спас

Велинов

1917

548

Спас

Георгиев

1912

549

Спас

Младенов

1916

550

Спас

Ников

1916

551

Спас

Петров

1945

552

Спас

Ризов

1912

553

Спас

Станков

1916

554

Спас

Стоянов

1912

555

Стайко

Стайков

1916

556

Стамен

Георгиев

1945

557

Стамен

Гьошев

1916

558

Стамен

Костадинов

1916

559

Стамен

Стоянов

1916

560

Станиш

Атанасов  

1916

561

Станко

Сотиров

1916

562

Станчо

Коларов

1917

563

Станчо

Станев

1912

564

Станю

Станев

1916

565

Стефан

Бобев

1918

566

Стефан

Велинов

1916

567

Стефан

Костадинов

1916

568

Стефан

Радичков

1916

569

Стефан

Станчев

1912

570

Стефан

Стоинов

1944

571

Стефан

Стоянов

1916

572

Стоил

Иванов

1918

573

Стоил

Николов

1944

574

Стоимен

Лазаров

1912

575

Стоимен

Спасов

1916

576

Стоимен

Стоев

1913

577

Стоичко

Пашев

1912

578

Стойко

Деянов

1916

579

Стойко

Николов

1916

580

Стойко

Спасов

1912

581

Стойне

Василев

1918

582

Стойне

Митев

1944

583

Стойне

Новков

1917

584

Стойне

Стамболиев

1916

585

Стою

Антов

1916

586

Стою

Дойчинов

1916

587

Стою

Младенов

1916

588

Стою

Станков

1916

589

Стою

Стоименов

1918

590

Стою

Цветков

1944

591

Стоян

Милков

1912

592

Стоян

Харизанов

1916

593

Стоян

Христов

1916

594

Стоян

Червенджиев

1916

595

Стоян

Ангелов

1917

596

Стоян

Ангелов

1913

597

Стоян

Велков

1918

598

Стоян

Дойчинов

1919

599

Стоян

Златков

1917

600

Стоян

Лазаров

1912

601

Стоян

Момчилов

1918

602

Стоян

Найденов

1944

603

Стоян

Новков

1916

604

Стоян

Славов

1916

605

Стоян

Спасов

1912

606

Стоян

Стаменов

1916

607

Стоян

Стаменов

1912

608

Стоян

Станойков

1944

609

Стоян

Стоилов

1918

610

Стоян

Стоянов

1912

611

Стоян

Топалов

1912

612

Стоян

Янков

1916

613

Стоянчо

Ников

1916

614

Стоянчо

Станков

1916

615

Сулюман

Мустафов

1917

616

Събчо

Събчев

1916

617

Сюлюман

Гаджалов

1917

618

Сюлюман

Махмудов

1916

619

Сюлюман

Мехмедов

1917

620

Тасе

Миленков

1916

621

Таско

Стойков

1912

622

Тахир

Мустафов

1918

623

Теню

Авуджиев

1913

624

Теорги

Рубинов

1916

625

Тиню

Панайотов

1917

626

Тодор

Ангелов

1944

627

Тодор

Атанасов  

1916

628

Тодор

Бъчваров

1912

629

Тодор

Величков

1916

630

Тодор

Доланчиев

1916

631

Тодор

Иванов

1916

632

Тодор

Илиев

1916

633

Тодор

Николов

1916

634

Тодор

Петков

1916

635

Тодор

Петков

1916

636

Тодор

Петров

1912

637

Тодор

Спасов

1917

638

Тодор

Станков

1916

639

Тодор

Стойков

1916

640

Тодор

Тодоров

1916

641

Тодор

Тодоров

1913

642

Тодор

Тодоров

1913

643

Тома

Томов

1917

644

Тоне

Янков

1916

645

Тоню

Стойчев

1917

646

Трайко

Георгиев

1912

647

Трайко

Николов

1916

648

Ферад

Шановлу

1917

649

Халил

Арабаджи

1916

650

Халил

Мурадов

1917

651

Халил

Османов

1916

652

Халил

Пехливанов

1919

653

Халил

Халил

1917

654

Халил

Халилов

1917

655

Хасан

Помак

1919

656

Хасан

Алиев

1918

657

Хасан

Алиев

1918

658

Хасан

Ибрахимов

1917

659

Хасан

Королов

1917

660

Хасан

Махрмов

1917

661

Хасан

Мустафов

1915

662

Хасан

Османов

1917

663

Хасан

Османов

1917

664

Хасан

Очколов

1916

665

Хасан

Топчу

1917

666

Хасан

Хасанов

1916

667

Хасан

Хатибов

1918

668

Хасан

Чакъров

1916

669

Хасан

Чаушов

1917

670

Хасан

Чолаков

1918

671

Хасан

Шабанов

1918

672

Хасан

Юзеров

1912

673

Хасан

Юмеров

1917

674

Хасан

Якъбов

1916

675

Христо

Костов

1916

676

Христо

Русев

1913

677

Христо

Спасов

1912

678

Христо

Станев

1916

679

Христо

Стоилков

1916

680

Христо

Стоименов

1944

681

Христо

Стойков

1912

682

Христо

Стоянов

1916

683

Христо

Стоянов

1913

684

Христо

Стоянов

1912

685

Христо

Тодоров

1912

686

Христо

Цонев

1916

687

Христо

Янков

1916

688

Христо

Алексиев

1912

689

Христо

Божилов

1912

690

Христо

Георгиев

1916

691

Христо

Георгиев

1912

692

Христо

Джуров

1918

693

Христо

Иванов

1912

694

Христо

Илиев

1912

695

Христо

Митков

1916

696

Христо

Мицов

1916

697

Христо

Мишев

1917

698

Хрюстем

Шабанов

1917

699

Хюсеин

Алиев

1916

700

Хюсеин

Алиосманов

1916

701

Хюсеин

Върдънлъ

1916

702

Хюсеин

Дедов

1917

703

Хюсеин

Ибрямов

1917

704

Хюсеин

Кайряков

1918

705

Хюсеин

Мехмедов

1917

706

Хюсеин

Мехмедов

1916

707

Хюсеин

Османов

1917

708

Хюсеин

Рашидов

1918

709

Хюсеин

Селимов

1917

710

Хюсеин

Ходжов

1912/13

711

Хюсеин

Хюсеинов

1917

712

Хюсеин

Хюсеинов

1916

713

Хюсеин

Хюсеинов

1916

714

Хюсеин

Халилов

1916

715

Хюсен

Мехмедов

1916

716

Хюсен

Мехмедов

1917

717

Цветко

Кръстев

1912

718

Цветко

Огнянов

1944

719

Цветко

Ценков

1944

720

Цеко

Джонев

1914

721

Цеко

Китов

1912

722

Шабан

Алиев

1916

723

Шабан

Бекиров

1917

724

Шабан

Мустафов

1912

725

Шабан

Сюлюманов

1918

726

Шабан

Якъбов

1917

727

Шакир

Дервишов

1916

728

Шакир

Чаушов

1916

729

Шериф

Арифов

1916

730

Юмер

Мустафов

1917

731

Юнуз

Мехмедов

1918

732

Юнуз

Хасанов

1916

733

Юрдан

Василев

1913

734

Юрдан

Велинов

1916

735

Юрдан

Велинов

1916

736

Юрдан

Господарски

1916

737

Юрдан

Димитров

1918

738

Юрдан

Иванов

1916

739

Юрдан

Казаков

1917

740

Юрдан

Ников

1916

741

Юрдан

Новков

1917

742

Юрдан

Стаменков

1918

743

Юрдан

Стоилков

1916

744

Юрдан

Стоянов

1917

745

Юрдан

Тодоров

1915

746

Юрдан

Цветков

1916

747

Юрдан

Чобанов

1912

748

Юсеин

Кадиров

1918

749

Юсеин

Юсеинов

1916

750

Юсеин

Юсеинов

1917

751

Юсен

Чаушов

1917

752

Юсуф

Даулджи

1916

753

Яким

Иванов

1916

754

Яким

Тутков

1916

755

Якуб

Исуфов

1916

756

Якуб

Салиев

1918

757

Якуб

Хасанов

1918

758

Якуб

Чаушев

1918

759

Якуб

Якъбов

1917

760

Янаки

Георгиев

1916

761

Иван

Сейков

1916

Приложение 2