1

Наименование

Паметна плоча

2

Местоположение

с. Станец     община Омуртаг        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

На челната фасада на бившето начално училище в центъра на селото.

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

5 Размери, описание

400 х 600 мм.

6 От какъв материал е направен Мрамор
7 Проектант и изпълнител

Няма данни

8

Дата на откриване
/от кого/

Няма данни

9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

В памет на загиналия Панайот Петков Тодоров роден 1915 г.

Загинал в 1945 г. в боевете при река Драва.
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие

Няма данни

13 Надписи на паметника

Панайот Петков Тодоров
1915 – 1945
загинал в отечествената
война в боевете при река Драва

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Приложение 2