1

Наименование

Паметна плоча на загиналите във отечествената  война от с.Г.Абланово

2

Местоположение

с.Г.Абланово      община Опака        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

В центъра на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

5 Размери, описание

Дължина – 0,93 метра

Ширина – 0,84 метра

6 От какъв материал е направен Бетон
7 Проектант и изпълнител  
8

Дата на откриване
/от кого/

01.01.1975 г.
9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

На загиналите във отечествената Война  1944-1945г.

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие Трети март
13 Надписи на паметника Имената на загиналите
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА
ОТ с.ГОРСКО АБЛАНОВО

Велико Ценев Иванов – 1916 – 1944
Убит при Равна Доброва – Югославия

Димитър Павлов Георгиев  -  1919 – 1944
Убит при Кралеви кули – Югославия

Димитър Донев Христов  -  1919 – 1944
Убит в Югославия

Димитър Радев Димитров   1919- 1944
Убит при Пали Сад – Югославия

Стойко Костадинов Митев  -    1910- 1944
Убит в Югославия

Приложение 2