1

Наименование

Паметна плоча на загиналите във Балканската война   от с.Г.Абланово

2

Местоположение

с.Г.Абланово      община Опака        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

В центъра на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

5 Размери, описание

Дължина – 1,20  метра

Ширина – 1 метър
6 От какъв материал е направен Бетон
7 Проектант и изпълнител  
8

Дата на откриване
/от кого/

01.01.1975 г.
9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

На загиналите във Балканската Война  1912-1913г.

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие Трети март
13 Надписи на паметника Имената на загиналите
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Сравнително добро състояние. Нужда от ремонт.

Приложение 1

В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ В БАЛКАНСКАТА ВОЙНА
ОТ с.ГОРСКО АБЛАНОВО

Вельо Братоев Велев – убит 1912г.
Радко Първанов Радков – убит 1912г.
Георги Иванов Радков - убит 1912г.
Драган Стоянов - убит 1912г.
Георги Ламбев - убит 1912г.
Ради Добрев - убит 1912г.
Стойко Кьосев - убит 1912г.
Георги Стоянов Курийков - убит 1912г.
Марин Кьосев Христов - убит 1912г.
Руси Иванов Драгнев - убит 1912г.
Никола Кьосев Христов - убит 1912г.
Тодор Тодоров Кютмеков - убит 1912г.
Иван Велев Цонев - убит 1912г.
Йордан Коев Пенчев - убит 1912г.
Иван Панайотов Кютмеков - убит 1913г.
Йордан Николов Ненов - убит 1913г.
Райко Иванов Станев - убит 1913г.
Хубан Кьосев Христов - убит 1913г.
Иван Цонев Димитров - убит 1913г.

 

Приложение 2