1

Наименование

Паметна плоча на загиналите във Пъвата световна война   от с.Г.Абланово

2

Местоположение

с.Г.Абланово      община Опака        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

В центъра на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

5 Размери, описание

Дължина – 1,20  метра

Ширина – 1 метър
6 От какъв материал е направен Бетон  и мрамор
7 Проектант и изпълнител  
8

Дата на откриване
/от кого/

01.01.1975 г.
9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

На загиналите във първа световна война  1914-1918г.

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие Трети март
13 Надписи на паметника Имената на загиналите
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Сравнително добро състояние. Нужда от ремонт.

Приложение 1

В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА  ВОЙНА
ОТ с.ГОРСКО АБЛАНОВО

Гено Митев Шарков - убит 1915г.
Иван Станчев Иванов - убит 1915г.
Васил Драганов Христов - убит 1915г.
Илия Христов - убит 1915г.
Дамян  Събев - убит 1915г.
Мирчо Добрев Вълканов - убит 1915г.
Геньо Пейков Радославов - убит 1916г.
Кольо Димитров Иванков - убит 1916г.
Кольо Пейков Радославов - убит 1917г.
Йордан Генов Лазаров - убит 1917г.
Петко Атанасов Пъцърков - убит 1917г.
Къньо Цонев Димитров - убит 1917г.
Ангел Иванов Драгнев - убит 1917г.
Борис Колев Тодоров - убит 1917г.
Симеон Христов - убит 1917г.
Радослав Йорданов Радославов - убит 1918г.

Приложение 2