1

Наименование

Паметник на загиналите във отечествената  война от с.Г.Абланово

2

Местоположение

с.Г.Абланово      община Опака        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

В центъра на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник

5 Размери, описание

Височина – 2,20 метра
Ширина – 1,20 метра

6 От какъв материал е направен Бетон
7 Проектант и изпълнител  
8

Дата на откриване
/от кого/

01.01.1975 г.
9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

На загиналите във отечествената Война  1944-1945г.

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие Трети март
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Сравнително добро състояние. Нужда от ремонт.

Приложение 1

В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА
1944 - 1945 Г.

Приложение 2