1

Наименование

Паметна плоча

2

Местоположение

с.Гърчиново      община Опака        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

Ул.”Г.Димитров” № 75

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

5 Размери, описание

Мраморна плоча
Дължина – 0,6 метра
Ширина – 0,4 метра

6 От какъв материал е направен Мрамор
7 Проектант и изпълнител  
8

Дата на откриване
/от кого/

09.05.1975г.

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Частна собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Герои от втората световна война

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие Девети май
13 Надписи на паметника

Тук живял Христо Димов Минков
1909 – 1944г.
Загинал в отечествената война  при
Крива Паланка - Югославия

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Сравнително добро състояние. Нужда от ремонт.

Приложение 1

Приложение 2