<

1

Наименование

Паметник на загиналите септемврийци и героите от войните

2

Местоположение

с.Гърчиново      община Опака        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

Центъра на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник на загиналите септемврийци и героите от войните  на жители от с.Гърчиново

5 Размери, описание

Паметник върху фондамент – монолитна фигура с височина около 5 м. и стена  с дължина 17м. и височина 1,30м. с Надписи на героите от войните.

6 От какъв материал е направен Врачански камък и балчишки плочи.
7 Проектант и изпълнител Ради Ангелов Атанасов- скулптор
8

Дата на откриване
/от кого/

23.09.1973г.

Тодорка Грошевска
9 Каква сума е изразходвана за построяването

29 630 лв. /двадесет и девет хиляди шестотин и тридесет лева /

10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Герои от войните от 1912-1923г. Паметник – фигура на септемвриец

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие 23.09  септемврийското възстание
13 Надписи на паметника

няма

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Сравнително добро състояние. Нужда от ремонт.

Приложение 1

С П И С Ъ К

На убитите през Септемврийското възстание и войната
от село Гърчиново,общ.Опака,обл.Търговище

 

1923 година

 1. Слав Колев Кулов  - БКП
 2. Димо Надков Димов – БЗНС

 

1912 – 1913 година

 1. Георги Петков Мотев
 2. Деню Цонев Черкезов
 3. Йонко Цветков Пенчев
 4. Колю Петров Денев
 5. Кръстю Иванов Минчев
 6. Симеон Пенев Дочев

 

1916 – 1918 година

 1. Ангел Колев Ангелов
 2. Али Ахмедов Ахмедов
 3. Васил Велков Петров
 4. Георги Колев Петков
 5. Иван Цанев Даскалов
 6. Кольо Георгиев Дабев
 7. Къню Пенев Дочев
 8. Миню Василев Донев
 9. Минчо Петров Терзиев
 10. Миню Милчев Цанков
 11. Махмуд Хасанов Махмудов
 12. Петко Колев Петков
 13. Пенчо Минчев Денев
 14. Тотю Бенев Иванов
 15. Тачо Денев Цанев
 16. Цоню Василев Донев
 17. Цаню Генчев Тотев
 18. Цаню  Петров Милчев
 19. Цаню Кънев Колев
 20. Цоню Венков Иванов
 21. Якуб Гаваз Алиев


Приложение 2