1

Наименование

Паметна плоча

2

Местоположение

с.Люблен      община Опака        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

Ул.”Антим - I ” №  8

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

5 Размери, описание

Мраморна плоча
Дължина – 0,6 метра
Ширина – 0,4 метра

6 От какъв материал е направен Мрамор
7 Проектант и изпълнител  
8

Дата на откриване
/от кого/

01.01.1978г.

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Частна собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Отечествена война  1944-1945г.

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника

Цони Тодоров Цонков
1922 – 1945г. Убит при Сабат Сомот  - Унгария

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Сравнително добро състояние. Нужда от ремонт.

Приложение 1

Приложение 2