1

Наименование

Паметна плоча на загиналите във войните

2

Местоположение

гр. Опака      община Опака        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

В центъра на града

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

5 Размери, описание

Дължина  – 8 метра
Ширина – 2,5 метра

6 От какъв материал е направен Мрамор
7 Проектант и изпълнител  
8

Дата на откриване
/от кого/

1995г.

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

На загиналите във войните

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника

Имена на загиналите

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Сравнително лошо състояние. Нужда от ремонт.

Приложение 1

В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ

СРЪБСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА

Господин Господинов Господинов

БАЛКАНСКА ВОЙНА

Ганьо Керчев
Добри Бялколев
Енчо Енчев Ташчиенчев
Петър Колев Бодуров
Петър Минков Минков
Руси Русев Иванов
Стоян Добрев Илиьовлу

ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА

Дечо Неделчев узунов
Димо Гьоков Айгарджиев
Димо Тодоров Минчовлу
Гецо Неделчев Беделев
Димо Димов Малджиев
Шабан Юмеров Кочев
Ангел Русев Иванов
Боби Русев Тончев
Гьоко Великов Рудьовлу
Гьоко Георгиев Гьочев
Добри Минчев Сигийкин
Димитър Трифонов Куманов
Атанас Вълчев Недялков
Добри Михов Кафов
Добри Тодоров Питропов
Димо Пеев Гайдарджиев
Енчо Пеев Гайдарджиев
Иван Колев Карадимов
Иван Станчев Балканов
Иван Михов Гайдарджиев
Иван Иванов Копчев
Иван Банев Чиплаков
Иван Ангелов Тонев
Иван Неделчев Камбуров
Атанас Керчев Чавдаров
Атанас Неделчев Убрев
Шабан Кьор Хюсеин
Кули Дончев Янгьоков
Кольо Пенев Тарнаджиев
Михни Жеков Лазаров
Недялко Неделчев Върбанов
Марем Алиев кехая
Неделчо Минков Рудьовлу
Неделчо Пенев Убчев
Никола Русев Драганов
Пеньо Стоянов Забунов
Петър Дачков Каравасилев
Пею Кюранов  Пейчовлу
Шабан Османов Аптиев
Пеньо Тодоров Чивликовлу
Руси Михов Капсъзов
Руси Величков Рудьовлу
Ради Неделчева Деляка
Руси Колев Събевлу
Руси Тодоров Питропов
Руси Русев Иванков
Руси Стоянов Айкъров
Руси Неделчев Убчев
Стою Ангелов Добараджиев
СъбиГеоргиев Мешегеоргиев
Стойчо Стоев Русьовлу
Стоян Тодоров Питропов
Стоян Стоянов Камбуров
Стойчо Ханев Колев
Тончо Тончев Добараджиев
Тодор Тодоров Мандаджиколев
Цоньо Дочев  Янгьоков
Шабан Джеферов
Ахмед Ислямов

ВТОРА СВЕТОВНА ВОЙНА

Димо Марчев Димов
Кери Иванов Дюкянджиев
Никола Радев Кюрекчиев
Пеньо Василев Пенев
Тодор Тодоров Неделчев

1995г.
гр.ОПАКА


Приложение 2