1

Наименование

Паметник на загиналите във войната

2

Местоположение

гр. Опака      община Опака        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

В центъра на града

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

обелиск

5 Размери, описание

Височина – 8 метра
Ширина – 4 метра

6 От какъв материал е направен Бетон и бронз
7 Проектант и изпълнител  
8

Дата на откриване
/от кого/

01.01.1985г.

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

На загиналите във войната

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да    Не                   

Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Сравнително лошо състояние. Нужда от ремонт.

Приложение 1

Приложение 2