1

Наименование

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК
2

Местоположение

с. Бракница Попово Търговище

3 Точно място на което се намира

Разположен е в югозападния край на църковния двор до зидана ограда.

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник; Колективен

5 Размери, описание Паметникът е пирамида с размери 0.6/0.35/2.00
6 От какъв материал е направен Сив варовик
7 Проектант и изпълнител Неизвестен
8

Дата на откриване
/от кого/

25.09.1984 г.
9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Църковна

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Отечествената война /1944-1945/. Посветен на загиналите войници Пеню Юрданов Мирдански, Колю Петров
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника "Издигнат в памет на загиналите герои на България"
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Приложение 2