1

Наименование

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК
2

Местоположение

с. Цар Асен Попово Търговище

3 Точно място на което се намира

Намира се до кметството на пътя Цар Асен- Водица

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Мраморна плоча; Колективен

5 Размери, описание Размери- 0.40/1/3 м. Мраморна плоча, най- отгоре е гравирана петолъчка и надпис.
6 От какъв материал е направен Изграден е от бял мрамор
7 Проектант и изпълнител Няма данни
8

Дата на откриване
/от кого/

Няма данни
9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

В памет на загиналите във Отечествената война от 1944-1945/
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника "Загинали в Отечествената война 1944-45 г. ; Стефан Колев Паскалев, 1922-1945; Христо Стефанов Петков-1915-1945 г.; Йордан Нойков -1921-1945 г.; Недялко Дончев Денчев 1921-1944 г.; Христо Христов Николов 1910-1944 г.
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Приложение 2