1

Наименование

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК
2

Местоположение

с. Долец Попово Търговище

3 Точно място на което се намира

Намира се в двора на църковното настоятелство

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Пирамидален паметник; Колективен

5 Размери, описание Представлява висока четирилистна пирамида с основа 1м. И височина 2 м.
6 От какъв материал е направен Изграден е от камък и цимент
7 Проектант и изпълнител Строен от майстор от село Любичево
8

Дата на откриване
/от кого/

1934 - 1935 г.
9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Църковно настоятелство

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

На загиналите войници през Балканската и Отечествената война от 1912-1913 г. и /1944-1945/.
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие Малка Богородица- празника на селото
13 Надписи на паметника Върху паметника се чете надпис " На славно загиналите Деренци през Балканската война" /1912-1913/ от запад
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1
Списък на убитите в Отечествената война
1. Сава Сотиров - 1924 – 1944
2. Марин Недин - 1920 - 1944
3. Раде Динев,
4. Стойне Петров,
5. Костадин Цеков,
6. Стаминко Захариев,
7. Манаси Стоименов ,
8. Яне Петров(от север)
9. Захари Иванов,
10. Милю Никоев,
11. Драган Люцканов,
12. Стоян Христов,
13. Димитър Банков,
14. Дине Иванов,
15. Александър Велинов,
16. Найден Стоименов(от юг)
17. Младши офицер- Михаил Николов/26 окт.1912г./-Еликлер/,
18. ефрейтор Иван Андонов/16 ноември1912 г./-
19. Субаш, Йордан Христов/20-1914г./,
20. Димитър Пейчев, Дине Златков/17 дек.../
21. Милан Стоименов /15окт

Приложение 2