1

Наименование

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК
2

Местоположение

с. Дриново Попово Търговище

3 Точно място на което се намира

Намира се в центъра на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник; Колективен

5 Размери, описание Паметникът е от масивен- 1,5 м. Постамент на три стъпала, два куба един върху друг и отгоре пирамида с кръст. Ширина- 3.3 м. / височина - 5 м.
6 От какъв материал е направен Изграден е от бял варовик и мрамор
7 Проектант и изпълнител Местен инициативен комитет
8

Дата на откриване
/от кого/

01.11.1931 г.
9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

В памет на загиналите във войните от 1912-1913 г./1915-1918/ и /1944-1945/.
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника " Тебе една ний любихме за тебе юнашки чутовно се бихме за тебе склопихме очи"
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1


Колю Атанасов
Григор Томов
Михо Ганев
Станой Димитров
Станю Димов
Ботю Иванов
Димитър Станоев
Колю Върбанов
Митю Иванов
Петър Георгиев
Малко Лазаров
Димо Смилов
Трифон Петков
Тошо Николов
Милан Велинов
Иван Станев
Димитър Алексиев
Атанас Николов
Ненко Стоичков
Александър Стефанов
Георги Цветков
Митю Богоев
Игнат Милушев
Дамян Коев
Продан Върбанов
Таско Николов
Пейчо Тодоров
Никола Николов
Младен Гигов
Колю Петков
Йосив Дойченов
Йосиф Кръстев
Иван Върбанов
Стою Тахов
Колю Грозев
Петко Димов
Цаню Панайотов
Илия Иванов
Таско Тончев
Петко Цанев
Недю Ганев
Тахо Митев
Смил Весков
Кою Петков
Митю Петков
Стойко Петков
Иван Христов Жеков

Приложение 2