1

Наименование

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК
2

Местоположение

с. Гагово Попово Търговище

3 Точно място на което се намира

Намира се в центъра на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник; Колективен

5 Размери, описание Полирани и апликирани паметни плочи поставени една до друга - 3 бр.Размери 0.60/0.021/1.00 м.
6 От какъв материал е направен Камък и бетон;Излъскан бял мрамор
7 Проектант и изпълнител Николай Атанасов - проект;Местен инициативен комитет
8

Дата на откриване
/от кого/

01.01.1965 г.
9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

На загиналите войници през Балканската и Отечествената война от 1912-1913 г. и /1944-1945/.
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника Върху най-лявата плоча е гравиран текст" Убити 1912-1913 г.
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро    Лошо        Разрушен

Приложение 1
 

Приложение 2