1

Наименование

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК
2

Местоположение

с. Конак Попово Търговище

3 Точно място на което се намира

Намира се в центъра на селото, в двора на читалището

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник; Колективен

5 Размери, описание Колективен. Паметникът представлява правоъгълна призма с апликиран бронзов торс. Под текста е апликирана бронзова паметна плоча с текст; Р-ри 1.20/0.40/2.20
6 От какъв материал е направен Изграден е от цепен мушел, бронз, цимент
7 Проектант и изпълнител Няма данни
8

Дата на откриване
/от кого/

Няма данни
9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Война. Балканска и Първата световна война в памет на загиналите във войните от 1912-1913 г./1915-1918/ и Отечествената война 1944-45 г.
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника Изреждат се имената на загиналите войници от селото
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен
 От паметникът в с. Конак е останал постамент с височина 2 м. и ширина 1 м., облечен в балчишки камък. На него са били поставени барелеф и плоча, изработени от бронз. Откраднати са в периода 1998 – 2000 г.
 Барелефът е бил на Иван Илиев Коджаманов- антифашист, а на плочата са били изписани имената на загинали в Балканската, Отечествената и Първата световна война.

Приложение 1
 

Приложение 2