1

Наименование

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК
2

Местоположение

с. Ломци Попово Търговище

3 Точно място на което се намира

В двора на параклис "Свети Илия"

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Архитектурно- склупторен паметник; Колективен

5 Размери, описание Паметникът представлява фигура на войник в бойно снаражение който хвърля с дясната си ръка граната а с лявата си ръка държи пушка със щик. Трапецоидът стъпва на двустъпален постамент от пясъчни блокове с три стъпала. Плочата с надписите на загиналите и малкият кръст са откраднати; Размери: 3.50/3.50/6.60
6 От какъв материал е направен Изграден е от камък и бронз
7 Проектант и изпълнител Любомир Далчев
8

Дата на откриване
/от кого/

01.01.1943 г.
9 Каква сума е изразходвана за построяването 119000 лв.
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

В памет на загиналите във войните от 1912-1918/
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника " Тебе една ний любихме за тебе юнашки чутовно се бихме за тебе склопихме очи"
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1
Станю Ив. Добрев
Димитър Колев
Дамян Попгеоргиев
Ангел Ст. Денев
Колю Ст. Колев
Станю Ст. Цонев
Христо Т. Янков
Стефан Тодоров
Енчо В. Николов
Иван Ц. Велчев
Цоню В. Цонев
Иван П. Керчев
Христо Ен. Жеков
Тончо Ц. Радев
Димитър Минчев
Илия Ив. Денев
Петър Ив. Петров
Стоян С. Юрданов

Приложение 2