1

Наименование

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК
2

Местоположение

с. Осикиво Попово Търговище

3 Точно място на което се намира

Намира се в двора на селската църква

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник; Колективен

5 Размери, описание Размери- 0.40/1/3 м. Пирамида с кръст отгоре и релефна фигура на войник. Състои се от две пресечени пирамиди, като долната завършва с прост корниз с растителни орнаменти
6 От какъв материал е направен Изграден е от дялън камък
7 Проектант и изпълнител Изграден от майстор- Петко Кръстев и Ангел Велев от село Горско Абланово, Поповско
8

Дата на откриване
/от кого/

Няма данни
9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

В памет на загиналите във войните от 1912-1918
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника На паметникът са изписани и имената на майсторите, на починалите в мини Перник Алекси Костов, Цаню Кънчев и Дончо колев, на починалия през 1912 г. в Русия Георги Белчев, както и починалия "в Унгария Белчо Пенчев нелекуван от газдата Заило Зарев 19 г."
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1
Христо Маринов
Кою Петков
Митю Цанев
Петър Димитров
Минчо Момчев
Димо Недялков
Колю Денев
Пенчо Ненов
Рачо Ив. Свинаров
Петко Радев
Христо Радев
Байчо Станчев
Дянко Христов
Цаню Славчев
Колю Велев
Боби Николов
Христо Савов
Христа Дянков
Рачо Събков
Илия Николов
Станю Славчев
Христо Н. Мъртазов
Симеон Станев
Петко Минчев
Петър Георгиев
Митю Станев
Петко Ив. Петков
Колю Ганев
Пеню Ганев
Тодор Митев
Минчо Димитров
Пейко Данов
Пеню Семов
Кою Тодоров
Петко Георгиев
Ганю Геров
Тодор Савов

Приложение 2