1

Наименование

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК
2

Местоположение

с. Паламарца Попово Търговище

3 Точно място на което се намира

Намира се на площада на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник; Колективен

5 Размери, описание Размери на плочи - 6 броя-0.70/0.03/1.30; 11/1.10/4.60;11/1.20/4.30/; 2.20/1.20/0.30; 7.40/0.70/2.00; Две бетонни тела- високо и ниско, върху постамент, който е общ. На лявото високо тяло апликиран бронзов венец - 1.30/0.70/0.03 м. Барелефът изобразява мъж, който се прекланя пред героизма на падналите.
6 От какъв материал е направен Изграден е от бетон облицаван с камък
7 Проектант и изпълнител Автор - Николай Атанасов
8

Дата на откриване
/от кого/

1969 г.
9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

В памет на загиналите във войните от 1912-1918/ и 1944 г Балканска война 1912-1913 Междусъюзническа война 1913 Първа световна война 1914-1918 Втора световна война 1940-1945
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника "На падналите за Родината вечна слава"
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1
Атанас Ст. Дануков
Атанас Хад. Таселов
Къню С. Кънев
Колю Русев Жеков
Колю Русев Колев
Михо Р. Сюреков
Косю Пехливанов
Митю Стоянов Пърлев
Митю Добрев Донев
Петър Стоянов Петров
Руси Карадочев
Стефан Драганов
Тодор Ен. Тодоров
Тодор Т. Тулумов
Йордан К. Данев
Христо К. Данев
Колю Колев
Велико Гецов Нонев
Кънчо Ст. Кънев
Неделчо Н. Хърлев
Руси Д. Кънов
Стоян К. Данев
Атанас Атанасов
Бойчо С. Кънев
Борис Ст. Драганов
Ганю Коев Ганчев
Герчо Кънев
Георги Стоянов
Данчо Георгиев
Димо Радев
Доню Колев Арабов
Добри Д. Станчев
Жеко Т. Вълчев
Петко Ников Петков
Пенчо Радев Бужев
Пенчо Пехливанов
Руси Русев Жеков
Руси Дочев
Ради Ив.
Руси Малънджиев
Руси Ст.
Стефан
Стойчо С. Кънев
Стоян Х. Кънчев
Стоян Е.
Стойчо Ст.
Стефан Ил.
Стойчо Тютюнджиев
Тодор Ив.
Тодор Х. Кънчев
Енчо Енчев Енчев
Йосиф К. Енчев
Иван Великов
Колю Петков Тонев
Руси Добрев
Кънчо К. Стойчев
Кънчо Т. Коджабашев
Колю К. Камбуров
Михо Ст. Енчев
Никола Х. Кочев
Никола
Никола Гайдарджиев
Никола Тютюнджиев
Неделчо Кънев
Петър Тъкалов
Пенчо Г. Пенчев
Янко Ст. Кънев
Ради Гичев
Христо Божиков
Христо
Иван Ст. Радев
Стефан К. Кръстев
Михаил А.
Дамян Михайлов
Добри Колев
Ангел Атанасов

Приложение 2