1

Наименование

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК
2

Местоположение

с. Садина Попово Търговище

3 Точно място на което се намира

Намира се на площада на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник; Колективен

5 Размери, описание Голяма мраморна плоча - 0.80/0.02/1.60 -
6 От какъв материал е направен Изграден е от бетон, мрамор и камък
7 Проектант и изпълнител Местни общественици
8

Дата на откриване
/от кого/

2003
9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Балканска война 1912-1913 Междусъюзническа война 1913 Първа световна война 1914-1918 Втора световна война 1940-1945
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника "Българийо за тебе те умряха " Изреждат се имената на загиналите
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1
1. Миньо Стойков Минев
2. Петър Цонев Пазвантов
3. Тодор Станев Ганчев
4. Христо Иванов Коцев
5. Райчо Пенев Арабаджиев
6. Даци Пенев Йорданов
7. Пейо Банев Пеев
8. Димитър Стоянов Гайдаров
9. Петър Стойчев Пеев
10. Цоньо Иванов Пидеджиев
11. Иван Иванов Джамбазов
12. Васил Георгиев Парашкевов
13. Жеко Николов Тилкиев
14. Димитър Керчев Йорданов
15. Стоян Йорданов Банев

Приложение 2