1

Наименование

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК
2

Местоположение

с. Светлен Попово Търговище

3 Точно място на което се намира

Мраморни плочи разположени върху камбанарията на църквата с. Светлен

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник; Колективен

5 Размери, описание Обелиск върху стъпаловиден постамент от три части. Четири мраморни плочи разположени една до друга. Над тях изображение на кръст за храброст Р-ри 1.3/3/3.75
6 От какъв материал е направен Изграден е от камък
7 Проектант и изпълнител От другарите съратници
8

Дата на откриване
/от кого/

1914 г.
9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Балканска война 1912-1913
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника "Петра, Лозенград, Люлебургаз, Караагач, Чаталджа, Одрин, Булаир, Султан тепе, Китка ", "Тоз който падне в бой за свобода той не умира" , Имена на загиналите от селото: Васил Димов, Вълчо Тенев, Стоян Янев, Г. Димитров, И. Димов, Ив. Маринов, Г. Колев, Д. Вълканов, Ив. Златинов
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1
 

Приложение 2