1

Наименование

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК
2

Местоположение

с. Светлен Попово Търговище

3 Точно място на което се намира

Намира се в двор на улица "Ст. Палаузов"

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Обелиск; Колективен

5 Размери, описание Обелискът е стар ; Р-ри: 3.00/ 3.00/ 3.75
6 От какъв материал е направен Изграден е от сив камък
7 Проектант и изпълнител От другарите съратници
8

Дата на откриване
/от кого/

1914 г.
9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Междусъюзническа война 1913 Балканска война 1912-1913
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника Такстът е гравиран от четирите страни и трудно се чете. Върху лицевата страна -"Петра... - Люлебургаз- Бонхисар,
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1
Васил Димов
Вълчо Тенев
Стоян Янев
Стефан Георгиев
Димитър Илиев
Георги Димитров
Илия К. Димов
Иван Маринов
Георги Колев
Дончо Вълканов
Иван Златилов

Приложение 2