1

Наименование

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК
2

Местоположение

с. Водица Попово Търговище

3 Точно място на което се намира

ул. "Д. Данов" № 18

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник; Колективен

5 Размери, описание Паметникът е постамент с висока плоча върху, която са апликирани три мраморни плочи с текст. Размери 1.20/3 м.
6 От какъв материал е направен Сива мозайка и мрамор
7 Проектант и изпълнител Местен инициативен комитет
8

Дата на откриване
/от кого/

01.01.1940 г.
9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

На загиналите войници от селото по време на войните от 1912-1918 г. и във Втората световна война /1944-1945/.
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  "Тоз който падне в бой за свобода той на умира"
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1
Колю Нен. Данов
Ганю Хр. Карацонев
Колю Вас. Славчев
Рали Нед. Забунов
Гечо Ст. Кръстев
Деню П. Добрев
Димитър П. Ангелов
Петко Ив. Колев
Стоян К. Пушпев
Петър К. Пушпев
Пеню Мит. Узунов
Пейко Ган. Недялков
Дан Р. Бояджиев
Петко Ив. Радославов
Христо Ив. Арабаджиев
Павел Кост. Бахнев
Ганю Ст. Ганев
Георги Дан. (Дановчето)
Иван К. Караколев
Никола Бахн. Колев
Юрдан Юрд. Банискалиев
Кръстю К. Камбуров
Иван Хр. Чолаков
Добри Ив. Добрев
Рачо Сл. Карацонев
Петър Пен. Момчев
Стойно Йор. Стойнов
Гроздан Р. Грозданов
Илия Ник. Иванов
Рачо Ив. Станев
Генчо Г. Калчев
Иван Н. Калъджев
Радослав К. Юрданов
Митю М. Гроздев
Димитър М. Христов
Иван Вел. Иванов
Стайко Ген. Ковачев
Ради Пр. Гърков
Ганю Пр. Генчев
Станю К. Кулов
Иван Сл. Събев
Петко Р. Стоянов
Никола М. Йовчев
Иван М. Дюкянджиев
Стоян К. Курустанев
Цвятко Рад. Иванов
Минчо М. Петков
Ангел Сл. Славчев
Петко М. Стойчев
нено Пър. Тавров

Приложение 2