1

Наименование

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК
2

Местоположение

с. Зараево Попово Търговище

3 Точно място на което се намира

Намира се върху челната фасада на кметството

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Плоча

5 Размери, описание Мраморна плоча Р-ри: 0.80 / 0.50
6 От какъв материал е направен Изградена е от бял мрамор
7 Проектант и изпълнител Няма данни
8

Дата на откриване
/от кого/

Няма данни
9 Каква сума е изразходвана за построяването Няма данни
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Отечествена война 1944 г.
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника Гравиран текст: " В памет на загиналите в Отечествената война"1944-45 г./ М. Лалчев; П. Петков; С. Димитров; П. Чобанов; Д. Златев; А. Андреев; - убити в Унгария и Югославия
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1
Загинали в Отечествената война 1944- 45 г.
1. /Минчо Малчев Малчев- убит при с. Долни Пресиян – Югославия/;
2. Петко Недялков Петков , Стоян Димитров Атанасов- убити при село Дегариен-Югославия/.
3. Павел Станев Чобанов /убит при с. Ливадица- Югославия/
4. Дончо Станев Златев/убит при Драва Соболич- Унгария/;
5. Андрей Иванов Андреев - /убит в Унгария /.

Приложение 2