1

Наименование

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК
2

Местоположение

с. Захари Стояново Попово Търговище

3 Точно място на което се намира

ул. "Св. Св. Кирил и Методий"

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметник;

5 Размери, описание Паметна плоча върху постамент с апликиран текст.Размери 5/4=20 кв. м.
6 От какъв материал е направен бетон
7 Проектант и изпълнител Кметство с. Захари Стояново
8

Дата на откриване
/от кого/

01.11. 2004 г.
9 Каква сума е изразходвана за построяването 1 600 лв.
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

На загиналите войници от селото по време на войните от 1912-1918 г. и във Вторатасветовна война /1944-1945/.
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника "Българийо, за тебе те умряха"
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1
1. Йордан Иванов Ганев,
2. Стоян Цонев,
3. Иван Атанасов Чобанов,
4. Атанас Петков Чобанов,
5. Георги Димов Чобанов,
6. Иван Стоянов Картов,
7. Пеньо Станчев Катов,
8. Иван Стоянов Димитров,
9. Исмаил Мюрселов Сюлейманов,
10. Коци Маринов Каракоцев,
11. Недю Русев Драганов,
12. Слави Неделчев Башкабаков,
13. Димитър Иванов Соколов,
14. Станьо Иванов Соколов,
15. Михо Пенев Момев,
16. Анко Иванов Райчев,
17. Николай Стоянов Данков,
18. Илия Иванов Тицов,
19. Тодор Гатев Кьоргатев,
20. Гатьо Гатев Кьоргеоргиев,
21. Стоян Митев Станев,
22. Анко Христов Анков,
23. Миньо Иванов Ганев,
24. Руси Дочев Дочев,
25. Марин Тодоров Каракоцев,
26. Димитър Георгиев Славов,
27. Ганчо Цонев Славов,
28. Иван Ангелов Ангелов.

Приложение 2