1

Наименование

Паметна плоча
2

Местоположение

Село Александрово, община Търговище,област Търговище

3 Точно място на което се намира

Центъра на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча

5 Размери, описание  
6 От какъв материал е направен

Черен мрамор

7 Проектант и изпълнител  
8

Дата на откриване
/от кого/

 
9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Войните 1912-13, 1915-18

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1


Село Александрово, община Търговище

Паметна плоча от черен мрамор с текст

Загинали за Родината
1912- 1913

Младши подофицер Петър Гунчев
Ефрейтор Иван Вълчев Тодоров

1915-18

Младши подофицер Радуш Тенев
Редници
Христо Иванчев Енчев
Боню Русев Петков
Димитър Енчев Димитров
Кънчо Марков Палаков
Димитър Биджев
Димитър Колев Дамянов
Неделчо Неделчев

СЛАВА НА ГЕРОИТЕ

Приложение 2