1

Наименование

Пет / 5/ паметни плочи за загиналите във войните, ситуирани на земята  до Паметник на антифашистите Йордан Миндов и Васил Караиванов
2

Местоположение

Село Алваново, община Търговище,област Търговище

3 Точно място на което се намира

Центъра на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Пет паметни плочи, монтирани  на земята около Паметника на антифашистите Йордан Миндов и Васил Караиванов

5 Размери, описание  
6 От какъв материал е направен Мрамор
7 Проектант и изпълнител Илия Иванов- скулптор
8

Дата на откриване
/от кого/

1984 година
9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

общинска

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Руско-турска освободителна война, Балканска война , Първа световна война, Втора световна война
12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие  
13 Надписи на паметника  
14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да            Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/описание/

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1
Село Алваново, община Търговище

Загинали през Руско-турската война1 1877- 1878

 1. Стоян Д. Стоянов
 2. Стоян Б. Стоянов
 3. Стефан Б. Стоянов
 4. Стефан С. Топалов

Загинали в Балкансдката война 1912-1913

 1. Васил Т. Славов
 2. Иван Ж. Стоянов
 3. Стефан Б. Петков
 4. Тодор Е. Стоянов

Закинали в Първата световна война 1915- 1918

 1. Аврам Радев
 2. Аврам Аврамов
 3. Александър Атанасов
 4. Добри Добрев
 5. Добри Христов
 6. Генюо Станев
 7. Илия Стоянов
 8. Енчо Енчев
 9. Иван Куцаров
 10. Игнат Куцаров
 11. Коста Куцаров
 12. Кръстю Кръстев
 13. Колю Радев
 14. Михаил Ж. Стоянов
 15. Милчо Ж. Стоянов
 16. Стефан Ж. Стжянов
 17. Стефан Кръстев
 18. стефан В. Стоянов
 19. Тодор Люцканов
 20. Теню Люцканов
 21. Тодор Стоянов
 22. Гиню Петков
 23. Панайот Кръстев

Загинали във Втората световна война 1944-1945

 1. Иван Иванов

Приложение 2