1

Наименование

Паметна плоча на загиналите 1912-13, 1914-18, 1944-45

2

Местоположение

с. Давидово     община Търговище        Област Търговище

3 Точно място на което се намира

Центъра на селото

4

Какъв е паметника
/паметник, монумент, костница, военно гробище и др./

Паметна плоча върху постамен с изписани имена на загиналите

5 Размери, описание

6 От какъв материал е направен

Плоча от мрамор върху постамент от камък

7 Проектант и изпълнител

8

Дата на откриване
/от кого/

 

9 Каква сума е изразходвана за построяването  
10

Чия собственост е паметника и земята на която е построен
/държавна, общинска,
частна/

Общинска собственост

11

Какво събитие увековечава /война, битка, виден пълководец, герои от войните /

Войните 1912-1915, 1915-18, 1944-45

12 Кога се чества паметника и с какво мероприятие

 

13 Надписи на паметника

 

14

Списък на убитите
Приложение № 1

Да      Не                    Забележка: ако има
списък на убитите да бъде приложен отделно

15

Снимка
Приложение № 2

Да    Не     Забележка:  Снимките да бъдат направена от четирите страни, ъглово и общ план
16

Състояние
/ описание / Приложение 3

Отлично  Добро      Лошо        Разрушен

Приложение 1

Българийо, за тебе те умряха
Загинали във войните от село Давидово

1912-1913
Недялко Илиев Георгиев 22 г., убит при Ески поле и Петра
Иван Игнатов Тодоров, 22 г., Караоглу
Илия Петров Мъглов, 25 г., Караоглу
1914-1918
Митю Йорданов Георгиев, 20, Каваклар
Михаил Иванов Иринов, 20 г, Тутракан
1944-1945
Дончо Павлов Аврамов,22 г., Мердере, окол. Коршулийска

Приложение 2